Ochrana osobných údajov

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb webovej lokality Hrajte-a-vyhrajte.SK, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Marian Illéš-DELPHINE COMPUTERS & SOFTWARE STUDIO (IČO 33970149), Dudvážska 5107/9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva niektoré osobné údaje a ďalšie identifikačné údaje automatizovaným spôsobom.

Služba emailový newsletter

  1. Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje a ďalšie identifikačné údaje automatizovaným spôsobom v rozsahu (meno, priezvisko, email), v akom boli dotknutou osobou zadané do formuláru výlučne na účel evidencie záujemcov o prijímanie správ elektronickej pošty, ktorých obsahom je informácia o novinkách na internetovej lokalite Hrajte-a-vyhrajte.SK a marketingové ponuky prevázkovateľa portálu a jeho partnerov. Marketingové účely sú na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného kliknutím na potvrdzujúci link viď. nižšie.

  2. Po kompletnom zadaní a úspešnom odoslaní formulára obdrží dotknutá osoba e-mail s aktivačným linkom, ktorý je platný po dobu maximálne 21 dní odo dňa odoslania. Potvrdením aktivačného linku bude konto dotknutej osoby aktivované. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je udelený na dobu neurčitú. V priebehu spracúvania nebudú údaje zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe. Týmto nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa informačného systému vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie svojich osobných a identifikačných údajov zrušením registrácie kliknutím na link, ktorý je v každom prijatom e-maile newslettra. V prípade, že tak nie je možné z technických dôvodov, dotknutá osoba môže zažiadať zodpovednú osobu o výmaz na e-mailovej adrese gdpr@delphine.sk resp. zodpovednaosoba@delphine.sk alebo poštou na sídle spoločnosti (kde na obálke napíše: pre zodpovednú osobu)

  3. Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše reklamné e-maily budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby.

  4. Internetová lokalita Hrajte-a-vyhrajte.SK prístupňuje možnosť odberu newsletteru používateľovi bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo, používateľa kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania.

Html kódy od tretích strán

  1. Táto webová stránka používa malé časti kódu od spoločnosti Google Inc. aby zobrazila geografickú mapu. Táto spoločnosť prostredníctvom spomínaného kódu potencionálne môže zhromažďovať osobné údaje. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. si môžete prečítať TU.

  2. Táto webová stránka používa malé časti kódu od spoločnosti Facebook Inc. aby zobrazila tlačítka pre zdieľanie stránky a pre označenie, či sa vám stránka páči. Táto spoločnosť prostredníctvom spomínaného kódu potencionálne môže zhromažďovať osobné údaje. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Inc. si môžete prečítať TU.

Ostatné ustanovenia

  1. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

  2. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

  3. Služby poskytované v rámci internetovej lokality Hrajte-a-vyhrajte.SK, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.